⚈้̤͡ ˌ̫̮ ⚈้̤͡"

那时,纯白的情意:

          原來一直想不通

       “嫦娥奔月为什么要带只兔子?” 

          直到后来一朋友给我说“你不觉得直接带胡萝卜太明显了吗?”

          我才发现自己真的太年轻了!

七宝老街坊